ABSTRACT

در گروه های دو یا سه نفره به پرسش های زیر پاسخ دهید.

نام و تاریخ انتشار این روزنامه چیست و چه اطلاعات جانبی دیگری در حاشیه این دوصفحه آمده است؟

این صفحات روزنامه شامل چه بخش هایی است؟

عنوان های خبری را درصفحه اول مشخص کنید و به طور خلاصه بگویید هر یک راجع به چیست.

چرا سید محمد خاتمی در آغاز نمایش مستند صلح سخنرانی کرد؟

وضعیت نشر و ترجمه در ایران امروز چگونه است؟

نگرانی جدید فعالان میراث فرهنگی از چیست؟

معنی اصطلاحات زیر را توضیح دهید.

نکند باز صدای تیشه حفاران غیرمجاز از سایتهای شناخته وناشناخته میراثی به سودای غارت زیرخاکی بلند شود

بخش اعظمی از تخریب جنگل های زاگرس را رقم می زد

قانون منع حفاری بدون مجوز

این می تواند سرآغاز فصل جدیدی از دفاع تاراجگران بیگانه باشد که تاریخ ایران باستان را به یغما برده اند

پزشکان خبره و خوشنام متخصص درحوزه های مختلف

98درهمین راستا پروتکلی دردست تدوین است

درعین حال اعتباربخشی استانداردسازی خدمات بیمارستان دغدغه دیگری است

همسوکردن برنامه های تحقیقاتی دستگاههای مرتبط جهت شناسایی مؤلفه های مؤثر

مدیران صدا و سیما آنقدر سمن دارند که ما یاسمن هم نیستیم

یک فرزند و هشت مادرخوانده

عناوین خبری زیر شامل چه اطلاعات پیشینه ای هستند؟

همایون ارشادی به جمع اشباح پیوست

آماتوریزم سالن ها را فراگرفته است

منتقدان حرفه ای انگشت شمارند

عوامل تخریب جنگل های زاگرس کدام هستند

افزایش خدمت سربازی به ۲۴ ماه

یکی از عناوین خبری این دو صفحه را انتخاب کنید و درمورد آن یک خبر بنویسید. سپس آنرا در گروهتان مطرح کنید.

برای هریک از کلمات زیر توضیح مناسبی بنویسید.

حرفه ای: کسی که ______________________________________.

نامی: کسی که _________________________________________.

مفرح: چیزی که _______________________________________.

مجوز: چیزی که _______________________________________.

زورخانه: جایی که ______________________________________.

شایعات: آنچه که _______________________________________.

تجمع اعتراضی: گروهی که ________________________________.

گمنام: کسی که ________________________________________.

حق الترجمه: پولی که ____________________________________.

99خزان: فصلی که ________________________________________.

عتیقه: چیزی که ________________________________________.

بیماری های واگیر: بیماری هایی که ___________________________.

مفرد کلمات زیررا بنویسید.

اشباح

تصاویر

مسائل

شایعات

نکات

عوامل

مخاطرات

فقها

اراضی

مزارع

ابنیه

اماکن

خبرگان

شعب

قصور

ضرایب

عروق

قبور

دفاتر

سوابق

100با هریک از عبارات زیر یک جمله بنویسید.

انگشت شمار

امرارمعاش کردن

سوق دادن

تکذیب کردن

حسن نیت

سرقت ادبی

بازار راکد

بی رویه

پا برجا بودن

تحت تعقیب بودن

سیرنزولی

جملات زیر را با استفاده از کلمات و عبارات ربطی که در پرانتز آمده بازنویسی کنید.

امروز که قتل، ترور، نابردباری و تبعیض در جهان وجود دارد بیش از هر زمان

به ماندلاها و راه و رسم آن ها نیاز داریم. )به دلیل(

درحالی که به روزهای پایانی مهلت ارائه نسخه اولیه آثار به دبیرخانه سی و

دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر نزدیک می شویم، کار هیأت انتخاب نیز

طی این چند روز بیشتر شده است. )با(

با توجه به اینکه آن فیلم پس از دو سال توانست پروانه نمایش بگیرد و

مشکل توقیف آن حل شد، پیش بینی می شود که این فیلم هم به زودی

توسط هیأت انتخاب دیده شود. )به لحاظ(

با برگزاری جشنواره ای مثل جام جم موافقم به شرطی که آثار توسط

کارشناسان و نخبگان به شکل تخصصی بررسی شود. )در صورتیکه(

101مدیران تلویزیون باید راهکاری پیدا کنند و گرنه مردم هر روز بیشتر جذب

کانال های ماهواره ای می شوند. )اگر(

محافظت از این موهبت ارزشمند کار آسانی نیست زیرا جنگل های زاگرس در

منطقه ای قرار دارند که عوامل تخریب همیشه بالقوه وجود دارد. )به دلیل(

هر چند با گذر زمان شکل و عوامل تخریب تغییر می کنند اما فرآیند تخریب

از دهه ها پیشتر وجود داشته است. )علی رغم(

بالا رفتن سطح آگاهی مردم، فرهنگ سازی و توزیع امکانات و خدماتی چون

گاز و نفت عاملی شد که مثل دهه های پیش جنگل های زاگرس برای بخشی

از فعالیتهای فوق قربانی نشوند. )به این دلیل که(

افراد سرماخورده و بیماران تنفسی باید به منظور بهبودی استراحت را جدی

بگیرند. )تا اینکه(

تشخیص این بیماری تنها با یک سلسله آزمایشات تشخیصی شامل

عکسبرداری ته چشم میسر می شود چرا که این بیماری علامت همراهی

ندارد. )به دلیل(

علیرغم تمام اختلاف سلیقه ای که بین سازمان نظام پزشکی و سازمان مالیاتی

وجود داشت تفاهمنامه ای را در این راستا امضا کرده ایم. )اگرچه(