ABSTRACT

در گروه های دو یا سه نفره به پرسش های زیر پاسخ دهید.

نام و تاریخ انتشار این روزنامه چیست و چه اطلاعات جانبی دیگری در حاشیه صفحه آمده است؟

این صفحه روزنامه شامل چه بخش هایی است؟

عنوان های خبری را در این صفحه مشخص کنید و به طور خلاصه بگویید هر یک راجع به چیست.

قسمت نیازمندی ها را مرور کنید و بگویید بیشتر شامل چه موضوعاتی است؟

آیا عناوین اقتصادی این صفحه حاکی از بهبود اقتصاد است یا رکود آن؟

با توجه به جدول آخرین تغییرات قیمت سهام در بورس تهران، از وضعیت کنونی بورس چه می دانیم؟

عناوین خبری زیر شامل چه اطلاعات پیشینه ای هستند؟

استقبال ازسهام بانک ها دربورس

ارزش بازارسرمایه از مرز ۴۱۴ تریلیون تومان عبورکرد

پذیره نویسی نخستین صندوق قابل معامله

رشد ارزش معاملات بورس انرژی به ۱۰۰ میلیارد ریال

48یکی از عناوین خبری این صفحه را انتخاب کنید و در مورد آن یک خبر بنویسید. سپس آنرا در گروهتان مطرح کنید.

برای هریک از کلمات زیر توضیح مناسبی بنویسید.

بورس: جایی که ________________________________________.

سهام: چیزی که ________________________________________.

دارایی های راکد: اموالی که ________________________________.

گواهی سپرده بانکی: مدرکی که ______________________________.

مقیاس: چیزی که _______________________________________.

حلال: ماده ای که _______________________________________.

پالایشگاه: جایی که ______________________________________.

نیازمندیها: بخشی از روزنامه که ______________________________.

کلنگی: خانه ای که ______________________________________.

جراحی پلاستیک: عملی که _________________________________.

پشم شیشه: چیزی که ____________________________________.

ایزوگام: چیزی که ______________________________________.

پایانه: جایی که ________________________________________.

یابنده: کسی که ________________________________________.

دانش نامه: کتابی که _____________________________________.

مفرد کلمات زیر را بنویسید.

سهام

مراجع

اوراق

مزایا

معایب

معاملات

اسلاف

49علائم

درجات

اسناد

مدارک

وکلا

با هریک از عبارات زیر یک جمله بنویسید.

جهش قیمت ها

رونق اقتصادی

دارایی های راکد

بورس اوراق بهادار

ریسک سرمایه گذاری

شفافیت اطلاعاتی

معافیت مالیاتی

خاطرنشان کردن

مفقود گشتن

شماره شناسنامه

از درجه اعتبارساقط شدن

بدینوسیله

به اطلاع رساندن

جملات زیر را با استفاده از کلمات و عبارات ربطی که در پرانتز آمده بازنویسی کنید.

به طور طبیعی در شرایط رونق اقتصادی سرمایه به سمت بخش هایی هدایت

می شود که در حال گردش و سودآوری هستند اما در شرایط بد اقتصادی

مردم به سمت دارایی های راکد مثل ارز و سکه می روند که ارزش افزوده

واقعی برای بخش تولید ندارد. )وقتی(

50در معاملات دیروز همچنین نمادهای حاضر در گروه بانک ها و مؤسسات

اعتباری اکثراً با افزایش قیمت روبرو شده که یکی از دلایل آن تحقق

پیش بینی درآمد هر سهم و احتمال فراتر رفتن از پیش بینی ها بوده است.

)زیرا(

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص

آن ها به خرید انواع اوراق بهادار با شرایط درنظرگرفته شده به منظور کاهش

ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و

تأمین منافع سرمایه گذاران است. )به این منظور که(

شفافیت اطلاعاتی، نقدشوندگی بالا، کاهش نوسان بازده صندوق، امکان سرمایه

گذاری با حداقل منابع، معافیت مالیاتی و حذف دوره جریمه از صندوق از

جمله سرمایه گذاری در این دست صندوق هاست. )مانند(

هربشکه از این محموله حدود ۲ میلیون ریال کشف قیمت شد و به قیمت ۹

میلیارد و ۵۰ میلیون ریال خریداری شد. )درپی(

به گزارش بورس انرژی مجموع ارزش محصولات معامله شده در دو رینگ

داخلی و بین الملل بازار فیزیکی به ۴۸ میلیارد و ۲۶۲ میلیون ریال رسید.

)حاکی از آن است که(