ABSTRACT

Acta Biol. Exp. = Acta Biologica Experimentalis