ABSTRACT

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë-Soros (Open Society Foundation for Albania—OSFA)