ABSTRACT

Stockholm: Carlsson Bokförlag 2000, 206 pp.