ABSTRACT

Stockholm: Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag 1944, 219 pp.