ABSTRACT

Stockholm: Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag 1939, 322 pp.