ABSTRACT

Stockholm: Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag 1925, 494 pp.