ABSTRACT

Stockholm: Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag 1919, 131 pp.