ABSTRACT

Stockholm: Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag 1918, vii + 314 pp.