ABSTRACT

Stockholm: Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag 1918, 176 pp.