ABSTRACT

Nitra: Spoločnosť Božieho Slova 2004, 200 pp.