ABSTRACT

On je pjevac bio ŝto ga nije bilo u Hercegovini.